9 เมษายน 2562 จังหวัดพะเยา ระดมกำลังดับไฟป่าเฝ้าระวัง หมอกควันยังเกินมาตรฐาน PM2.5 มีค่า 66 ไมโครกรัม

ที่มา: http://www.banmuang.co.th/news/region/147432

สภาพอากาศจังหวัดพะเยาในช่วงเช้าเย็นแต่มีลมพัดผ่าน แต่มีหมอกควันปกคลุมกระจายไปทั่วบริเวณ และมีไฟป่าเกิดขึ้นบางพื้นที่ จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 66 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) คุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 9 เมษายน 2562 มีค่าเกินมาตรฐาน 12 วัน ค่าสูงสุด Pm10=277 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 สำหรับมาตรการการป้องกันการเกิดไฟป่า นายอำเภอเมืองพะเยา ได้มอบหมายให้ ชุดลาดตะเวนป้องกันไฟป่าตำบลท่าจำปี ทำการลาดตะเวนป้องกันไฟป่า โดยชุดฯได้พบเหตุไฟไหม้ในพื้นที่ จึงได้ประสาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ ผรส. และเทศบาลตำบลท่าจำปี เข้าดับไฟป่า และสามารถควบคุมไฟได้ไม้กวาดทางมะพร้าว และถังน้ำดับเพลิง ทั้งนี้ ชุดป้องกันไฟป่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ร่วมวางแผนการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่